Politiek vertrouwen onder Overijsselse jongeren licht toegenomen

Gepubliceerd op 14 maart 2017

Jonge Overijsselaars hebben minder vertrouwen in de politiek dan volwassenen. Wel is in het afgelopen jaar een voorzichtige stijging zichtbaar in het vertrouwen van Overijsselse jongeren in de verschillende politieke lagen.

Dit vertrouwen neemt toe naarmate de jongeren ouder worden. Toch voelen jongeren zich nog weinig echt betrokken bij de politiek. In de aanloop naar de verkiezingen peilden we betrokkenheid bij en interesse en vertrouwen in de politiek onder de Overijsselse jongeren.

In het 4e Overijssels Feit van 2017 leest u meer over de uitkomsten van deze peiling.