Volgens WLO-scenario's: aantal huishoudens in Overijssel groeit harder dan aantal inwoners

Gepubliceerd op 14 februari 2017

Het team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel publiceert dit jaar een reeks artikelen gebaseerd op de nieuwe toekomstverkenningen voor Welvaart en Leefomgeving (WLO-scenario’s) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

In het vijfde artikel van deze WLO-reeks beschrijven wij de demografie van Overijssel  vanuit het oogpunt van van de twee onzekerheidsscenario’s ‘Hoog’ en ‘Laag’. Zo geven beide scenario’s aan dat het aantal huishoudens in Overijssel procentueel harder groeit dan het aantal inwoners. Krimp is alleen volgens het lage scenario te verwachten in de regio Twente.