Overijssel start gezamenlijke aanpak woningbouw

Gepubliceerd op 19 mei 2017

De provincie, de SER en bouwers hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in Deventer afstemming gezocht met betrekking tot de woningbouw. Op initiatief van de provincie nemen ze met elkaar de marktontwikkeling in Overijssel onder de loep. Daarnaast gaat de provincie elk halfjaar een bijeenkomst organiseren, met input van alle betrokken partijen.

“Samen bouwen aan Overijssel”

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Ons initiatief helpt niet alleen om thema’s en knelpunten met elkaar te bespreken, maar ook om onze standpunten in te nemen voor Overijssel richting Den Haag. En binnen Overijssel krijgen we een regionaal of lokaal knelpunt nu sneller in beeld en zien we graag wat de markt daarin kan betekenen. Zo kunnen we samen adequaat en kwalitatief bouwen aan Overijssel.”

20 mei: Dag van de Bouw

De verschillende betrokken partijen zijn zeer te spreken over dit initiatief van de provincie. Robert ter Hoek van Bouwend Nederland: “We zijn met de verschillende partijen echt in gesprek met elkaar en het is mooi dat we deze afstemming, voorafgaand aan de Dag van de Bouw morgen, hebben gezocht met elkaar.” Dennis Melenhorst van de SER: “Het is goed om te zien dat mede op ons advies de overheid en markt nu samen optrekken”. En ook Evert van Kooten, directeur Hegeman Bouwgroep (en vice-voorzitter NVB Bouw) is blij met het gebaar dat de provincie maakt: “Wij stellen het zeer op prijs dat we onze inbreng kunnen geven en dat er naar ons wordt geluisterd”.