20 april inloopavond over werkzaamheden rondom Weerselo

Gepubliceerd op 14 april 2017

De provincie Overijssel organiseert op donderdag 20 april een inloopavond over de wegwerkzaamheden rondom Weerselo. Het gaat om de parallelweg van de N343 Oldenzaal-Weerselo en de fietspaden langs de N738 Hengelo-Weerselo. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur de inloopavond bezoeken in Party Centrum Ensink, Lemselosestraat 4 in Weerselo. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en de aannemer zijn aanwezig om een toelichting op de werkzaamheden te geven en om vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich makkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert groot onderhoud uit. Het gaat bij de parallelweg N343 en fietspaden N738 om de volgende werkzaamheden:

  • het maaien en opruimen van bermen;
  • het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
  • het vervangen van asfaltlagen;
  • het vervangen van bestrating en bermverharding;
  • het aanbrengen van betonnen stroken langs het asfalt;
  • het aanbrengen van belijning en markeringen;
  • plaatsen van abri’s bij bushaltes bij de N343.

Planning parallelweg N343

De werkzaamheden starten op maandag 1 mei, duren circa vijf weken en zijn gereed op zaterdag 3 juni. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De parallelweg wordt per fase afgesloten voor het verkeer. Tractoren en autoverkeer worden via de hoofdrijbaan geleid. Het (brom)fietsverkeer wordt in fase 1 (tussen Deurningerstraat/N738 en Lemseloseschoolweg weg in Weerselo) omgeleid via de Haarstraat, Glipsdijk, Lemseloseschoolweg en Detertweg. In fase 2 (tussen Lemseloseschoolweg en Ootmarsumsedijk in Weerselo) wordt het (brom)fietsverkeer omgeleid via de Lemseloseschoolweg, Hilbertweg en Ootmarsumsedijk.

Planning fietspaden N738

De werkzaamheden starten op maandag 5 juni, duren circa 12 weken en zijn gereed op zaterdag 30 september. In deze periode wordt het fietspad ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Het (brom)fietsverkeer op het fietspad wordt bij de werkzaamheden omgeleid via het fietspad aan de overzijde van de hoofdrijbaan.

Informatie voor beide locaties

De omleidingen worden met borden aangegeven. Het verkeer nabij het werkvak wordt geregeld door borden en de inzet van verkeersregelaars. Te allen tijde is het verboden dat (brom)fietsers en voetgangers gebruik maken van de hoofdrijbaan. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid van het verkeer op de hoofdrijbaan teruggebracht van 80 km/uur naar 50 km/uur. Aanwonenden blijven zoveel mogelijk bereikbaar. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen daardoor uitlopen.

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaar.overijssel.nl.