Gezamenlijke adviescommissie cultuur voor Oost-Nederland

Gepubliceerd op 31 maart 2017

Gelderland en Overijssel hebben één gezamenlijke adviescommissie Cultuur ingesteld. Deze nieuwe commissie adviseert beide provincies over aanvragen voor subsidieregelingen. De adviescommissie bestaat uit een pool van 30 deskundigen die per beoordelingsronde in wisselende samenstelling worden ingezet. De vertegenwoordigde expertise is breed: van muziek en theater, tot erfgoed en festivals.

Beide provincies willen investeren in versterking en ontwikkeling van het culturele aanbod. Door dezelfde adviseurs mee te laten kijken in beide provincies, leren we van elkaar en benutten we de culturele kracht van Oost-Nederland beter. De leden en de voorzitter van de adviescommissie Cultuur zijn door Gedeputeerde Staten van zowel Overijssel als Gelderland benoemd.

Met de gezamenlijke adviescommissie cultuur willen de provincies de ambities die in het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 staan verwoord verwezenlijken. Hierin staat dat beide provincies en de acht grote steden uit Oost-Nederland zich gezamenlijk inzetten voor een krachtige culturele infrastructuur en talentontwikkeling. In de cultuurnota’s Beleef het mee! van de provincie Gelderland en Cultuur in de Schijnwerpers van de provincie Overijssel is dit verder uitgewerkt.

Hester Maij gedeputeerde cultuur van Overijssel: “Oost-Nederland is een sterke cultuurregio met spraakmakende instellingen en gezelschappen die elkaar kunnen versterken. De nieuwe adviescommissie Cultuur bestaat uit deskundigen met een ruime ervaring in hun eigen discipline en een brede kijk op de cultuursector. Met deze commissie versterken beide provincies de Oost-Nederlandse cultuur, over de grenzen van eigen provincie heen.”

Josan Meijers van Gelderland sluit daarbij aan: “Wij willen dat de inwoners van Gelderland en Overijssel en natuurlijk ook bezoekers uit binnen- en buitenland optimaal kunnen genieten van wat we allemaal in huis hebben op cultureel vlak. Deze commissie kan ons goed helpen om de mooiste ideeën en plannen die in onze culturele ambitie passen uit te kiezen.“