Provincies in overleg met staatssecretaris Dijksma over vliegroutes Lelystad Airport

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Maandagmiddag 10 juli vond het overleg plaats met Staatssecretaris Sharon Dijksma over Lelystad Airport en de ontwerp vliegroutes. Deelnemers aan het gesprek waren de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. De provincies hebben hun zorgen gedeeld en sterk gepleit voor goede informatievoorziening en helderheid voor de inwoners.

Het overleg was constructief. Afgesproken is dat I&M toelichting gaat geven over de keuze voor de vliegroutes zoals deze in een brief aan de Tweede Kamer op 26 juni zijn geformuleerd.

De belangrijkste factoren die geleid hebben tot deze keuze zijn:

  • Vlieghoogte over het oude land minimaal 6000 voet;
  • Vlieghoogte over Oostvaardersplassen(het natura 2000 gebied) minimaal 3000 voet;
  • Woonkernen vermijden;
  • Geen hinder voor de Schiphol vliegoperaties;
  • Geen hinder voor de militaire vliegoperatie.

Daarnaast heeft het ministerie aangegeven op korte termijn een vervolggesprek met de directie van luchthaven Teuge te willen om toekomstperspectieven te onderzoeken. Het ministerie heeft commitment uitgesproken oplossingen te willen vinden voor de korte en langere termijn. Eveneens komt er een gesprek met Aero Club Salland in Lemelerveld.

Vlieghoogtes

Er is opheldering gevraagd over de vlieghoogtes over de provincies. Deze zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van de zgn. Alderstafel. Een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart. Dit overleg is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. Wat betreft de vlieghoogtes heeft het ministerie toegezegd nadere toelichting te geven. Zonder verwachtingen te wekken wil het ministerie onderzoeken of er nog ruimte is voor eventuele aanpassingen. Maar tot aan de herinrichting van het luchtruim (op z'n vroegst in 2023) wordt dit erg ingewikkeld.

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden

De provincies en het ministerie hebben afgesproken samen op te blijven trekken. Naast de gesprekken met Teuge en Aero Club Salland organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu in september met de betrokken provincies informatiebijeenkomsten voor inwoners.


Lees de brief van de staatssecretaris

De brief van Sharon Dijksma met haar uitleg aan de Tweede Kamer van 26 juni jl.