Rol hoorcommissie openbare zitting maandag 11 december

Gepubliceerd op 7 december 2017

Openbare zitting: maandag 11 december 2017, aanvang 13.30 uur, Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.1

Hoorcommissie
Zaaknummer Betreft: Aanvang

a. naam

b. woonplaats

a. besluit waartegen bezwaar

b. aard van het bezwaar

A17-213

Diaconie Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse

(gemachtigde: mw. Koekkoek-Langenhof van Koekkoek taxatie & advies.)

Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d.

9 september 2017, zaaknummer 3844479

Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over de beslissing op het vaststellingsverzoek subsidie Regeling Restauratie Rijksmonumenten Ubs 2011

13.30 uur

A17-214

Bio Rights B.V., Hardenberg

(namens Bio Rights B.V.: de heer drs. W.C.J.M. Obbens, directeur Bio Rights B.V.)

Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 29 augustus 2017, kenmerk 2017/0321647

Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over de afwijzing van het verzoek tot het verlenen van uitstel van betaling.

15.00 uur

De Hoorcommissie Gedeputeerde Staten hoort op basis van artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht betrokkenen.

Samenstelling hoorcommissie A17-213:

voorzitter: de heer M.E. van den Heuvel MDR

lid: mevrouw M.T. van Haaf

De hoorcommissie wordt bijgestaan door:

secretaris: mevrouw T.S. van der Molen

Samenstelling hoorcommissie A17-214:

voorzitter: de heer M.E. van den Heuvel MDR

lid: mevrouw W.H. Maij

De hoorcommissie wordt bijgestaan door:

secretaris: de heer mr. D. Meloni

De hoorcommissie nodigt:

(voor wat betreft zaak 1):

  • Mevrouw A.C. Venema, medewerker van het team Subsidieverlening van de eenheid Publieke Dienstverlening

(voor wat betreft zaak 2):

  • de heer L. de Jong (Juridische zaken, BV) en de heer A.C.G. Offereins (Financiën, BV)

uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten.