Openbare zitting: maandag 13 november 2017

Gepubliceerd op 2 november 2017

edo kenmerk: 2017/0385469

Rol van bezwaarschriften

Hoorcommissie Gedeputeerde Staten

Openbare zitting: maandag 13 november 2017, aanvang 15.00. uur

Agenda Hoorcommissie

Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.1 Rolnummer

Bezwaarmaker/betrokkene

evt. derde belanghebbende

a. naam

b. woonplaats

Omschrijving bezwaar

a. besluit waartegen bezwaar

b. aard van het bezwaar

Aanvang

behande-

ling

A17-186 Bezwaarmaker Natuurcamping De Klashorst (de heer en mevrouw Overweg), gemachtigde mw. Mr. M.H. Blokvoort. Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 7 juli 2017, kenmerk 2017/0265630, en het besluit van 18 juli 2017, kenmerk 2017/0275715. Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over het "vervolg handhavingsverzoek Wet natuurbescherming".

15.05 uur

A17-189 Bezwaarmakers de heer en mevrouw Den Hollander-Kamphuis, gemachtigde de heer mr. D. Pool. Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 7 juli 2017, kenmerk 2017/0265630. Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over "het vervolg handhavingsverzoek Wet natuurbescherming".
A17-194 Bezwaarmakers Stichting Das en Boom, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de heer en mevrouw Den Hollander-Kamphuis, gemachtigde mr. D. Pool. Gedeputeerde Staten van Overijssel tegen het besluit van 18 juli 2017, kenmerk 2017/0275715. Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over een brief van Gedeputeerde Staten van 18 juli 2017.

A17- 210

Bezwaarmakers Stichting Das en Boom, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, gemachtigde mr. D. Pool Gedeputeerde Staten tegen het besluit van 7 juli 2017, kenmerk 2017/0265630. Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over het "vervolg handhavingsverzoek Wet natuurbescherming".

A17-181

Empyro BV, gemachtigde D. van den Berg

Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d.

5 juli 2017, kenmerk 2017/0266492.

Bezwaarschrift ex artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht over een besluit op een subsidieaanvraag Duurzame energieopwekking en energiebesparing.

16.20 uur


Alle recente hoorzittingen: