Hoorzittingen 24 februari


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle. Kamer 1.1 - Bestuurscentrum
Omschrijving

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter: mevrouw mr. K. Vaalburg
Lid: mevrouw M.T. van Haaf

De hoorzitting wordt bijgestaan door verschillende secretarissen. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar A19-114 (aanvang 15.00 uur)

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van de handhavingsverzoeken van 22 en 29 juli 2019 in verband met het houden van evenementen

Omschrijving bezwaar A19-085 (aanvang 16.00 uur)

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een periode van maximaal twee jaar voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting van Twence Holding B.V. in Hengelo.