Hoorcommissie Gedeputeerde Staten


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.2
Omschrijving

Rolnummer

bezwaarmaker/betrokkene

omschrijving

aanvang

Hoorzittingen die dag

a. bezwaarmaker

b. woonplaats

a. besluit waartegen bezwaar

b. aard van het bezwaar

A19-034

Organisatie

Een bezwaarschrift tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 18 maart 2019, met referentie aanvraagnummer 17944000167. Deze beslissing gaat over het vaststellen van de subsidie POP3 regeling Jonge Landbouwers Overijssel 2017.

14.00 uur / kamer 1.2

A19-040

Organisatie

Een bezwaarschrift tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 23 april 2019, aanvraagnummer 17944000047. Deze beslissing gaat over een aanvraag subsidie POP3 Regeling Jonge Landbouwers Overijssel 2017.

14.45 uur / kamer 1.2

A19-053

Organisatie

Een bezwaarschrift tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 23 mei 2019, kenmerk 18069000128. Deze beslissing gaat over de afwijzing van een aanvraag voor subsidie op grond van de POP3 regeling Jonge Landbouwers.

15.30 uur / kamer 1.2

De Hoorcommissie Gedeputeerde Staten hoort op basis van artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht betrokkenen.

Samenstelling hoorcommissie:

voorzitter: de heer mr. M.H.E. Mathon

lid: de heer R.H. de Witte

De hoorcommissie wordt bijgestaan door verschillende secretarissen.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten.