Hoorcommissie Gedeputeerde Staten November


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle. Kamer 1.1 bestuurscentrum
Omschrijving

Rolnummer A19-060

Aanvang 15:00 uur

Bezwaarmaker: Gemachtigde namens burger

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel tot afwijzing van een handhavingsverzoek.

Rolnummer: A19-067

Aanvang 16:00 uur

Bezwaarmaker: Organisatie

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel tot afwijzing van een subsidieaanvraag voor het MIT-project ‘Haalbaarheid en experimentele ontwikkeling voor orthopedische innovatie’.

Organisatie: Samenstelling hoorzitting

  • Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
  • Lid: dhr. E. Boerman
    De hoorcommissie wordt bijgestaan door verschillende secretarissen. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.