Hoorcommissie Gedeputeerde Staten


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle _ Bestuurscentrum kamer 1.1
Omschrijving

Openbare zittingen:

maandag 9 september, aanvang 15.00 uur. Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.1

maandag 9 september, aanvang 16.00 uur. Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.1

maandag 9 september, aanvang 17.00 uur. Provinciehuis in Zwolle, Bestuurscentrum kamer 1.1

 • Burger
  Bezwaar tegen een WOB-besluit inzake een opleverdossier
  15.00 uur / kamer 1.1
 • Burger
  Een bezwaarschrift tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 13 mei 2019, kenmerk 2019/0150306. Deze beslissing gaat over een planschadeverzoek.
  16.00 uur / kamer 1.1
 • Bezwaarschriften tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 13 mei 2019, kenmerk 2019/0018887. In deze beslissing hebben wij SWZ Woningcorporatie een ontheffing verleend op grond van de Wet natuurbescherming.
  17.00 uur / kamer 1.1

De Hoorcommissie Gedeputeerde Staten hoort op basis van artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht betrokkenen.

Samenstelling hoorcommissie:

voorzitter: mevrouw mr. K. Vaalburg

lid: de heer ir. T.A. de Bree

De hoorcommissie wordt bijgestaan door verschillende secretarissen.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten.