Hoorcommissie Gedeputeerde Staten


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle. Kamer 1.1 bestuurscentrum
Omschrijving

Rolnummer: A19-043

Bezwaarmaker: Gemachtigde namens ondernemer

Tijdstip: Aanvang 15.00 uur

Een bezwaarschrift dat gericht is tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Dit besluit gaat over een last onder dwangsom.

Rolnummer: A16-098, A17-184, A17-188, A17-204, A17-205, A17-243, A19-013

Bezwaarmaker: Burger

Tijdstip: Aanvang 16.00 uur

Diverse bezwaarschriften die gericht zijn tegen verschillende besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De besluiten gaan over vergunningverlening en handhaving met betrekking tot een afvalverwerkingsbedrijf.

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: De heer ir. G.H. ten Bolscher
De hoorzitting wordt bijgestaan door verschillende secretarissen.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op de bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.