Hoorcommissie Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 10:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle _ Bestuurscentrum kamer 0.1
Omschrijving

Bezwaarmaker:

Benthem Gratama advocaten namens:

  • Landbouwbedrijf H. Kin, Rechterensweg 15, Staphorst
  • Maatschap R. en J. Wildeboer, Rechterensweg 22, Staphorst
  • De heer H. Wildeboer, Rechterensweg 18b, Staphorst
  • De heer J. Kruidhof, K. Kloosterweg 37a, Staphorst
  • Maatschap H. & B. Mulder, Hoofdweg 23a, Balkbrug

Omschrijving bezwaar

Bezwaarschrift tegen het besluit van Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst van 22 mei 2019, over toezending van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de landinrichting Staphorst

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter: de heer J.D. Alssema

Lid: de heer H. Hengeveld

De hoorcommissie wordt bijgestaan door:

Secretaris: mevrouw P. de Laat