Workshops BiodiFestival

Gepubliceerd op 2 december 2019

Hier vind je alle workshops die op 4 december gegeven worden. Let op: sommige workshops vragen je iets mee te nemen naar het BiodiFestival. Lees de omschrijving van de workshops van jouw voorkeur dus goed!

Van ecologische fijnproevers tot klimaat robuust bos

Landgoederen mogen trots zijn op hun natuurparels. Voorbeelden en inspiraties voor klimaat robuuste bossen komen uit eigen landgoed achtertuin – park en bos.

Natuurinclusieve landbouw: samen ontwerpen we een bedrijf!

Meer biodiversiteit met natuurinclusieve landbouw. Samen ontwerpen we een bedrijf van de toekomst, waar meer plaats is voor biodiversiteit, zowel voor de boer als voor de omgeving.

Toolbox Natuurinclusief Bouwen

Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en Natuur voor Elkaar bieden bouwers de ultieme toolbox om natuur bij de bouw te betrekken. En dat hoeft echt niet duurder te zijn.

Biodiversiteit op schoolpleinen – Anneke Rodenburg

Ook op je schoolplein kun je maatregelen nemen om de biodiversiteit een handje te helpen. En het draagt ook nog wat bij aan je lessen! Ontwerpster Anneke Rodenburg vertelt je er alles over.

Van willen naar doen – Bureau Duwtje over gedragsverandering

In een interactieve workshop van 40 minuten delen we de belangrijkste inzichten uit de gedragswetenschap, toegespitst op het thema biodiversiteit. Daarbij gebruiken we prikkelende voorbeelden zodat deelnemers het ook herkenning in hun eigen werk en dagelijks leven. Je wordt zelf aan het denken gezet!

Zorg en natuur; dementvriendelijke Hofjes in Overijssel

Groen-blauwe oases waar dementerende ouderen, hun zorgverleners en de buurt elkaar vinden voor rust, natuur, gezondheid en verbinding en waar de natuur floreert. Doet u mee aan het realiseren van een dementievriendelijk groen Overijssel?

Groen ondernemen loont! Natuurverdubbelaars

Waarschijnlijk doet de Overijsselse natuur iets met je. Maar dat je er ook geld mee kunt verdienen als ondernemer en daarmee zelfs kunt bijdragen aan natuur? In deze sessie verkennen we enkele verdienmodellen en staan we stil bij pakkende voorbeelden van bevlogen ondernemers uit Overijssel. Tot slot trappen we de prijsvraag af van het programma Natuur voor Elkaar.

Hoe behouden we populaties beschermde vissen in een warmer klimaat? (Ravon)

In de workshop gaan we in welke maatregelen zinvol zijn om beschermde Overijsselse vissen zoals kwabaal, rivierdonderpad, beekprik en grote modderkruiper te behouden in een warmer klimaat.

Natuuratelier voor erven en bedrijven

Chris van de Hoef

Tijdens het natuuratelier kun je met een plattegrond van je erf of van je bedrijf advies krijgen over hoe je natuur meer een plek kunt geven. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de grond, maar ook aan de muren en het dak. Samen met de ontwerper bedenk je nieuwe manieren om je erf of bedrijf groener te maken. Let op: neem zelf een plattegrond mee!

Boomgaardenspreekuur

Oversticht: Rob le Rutte en Ingrid van Herel

Interactieve sessie: neem een foto van je eigen boomgaard mee!

Ontwerpsessie Eigen tuin

Estella Franssen

Interactieve sessie: neem een foto van je eigen tuin mee!

Creabea-plein

Maak je eigen hangend insectenhotel, vogelvoerslinger of egel(kaarthouder)!

Volop kansen voor vlinders in de stad

Kars Veling

Vlinders kunnen in stad en dorp uitstekend leven als er maar rekening wordt gehouden met de eisen die ze stellen, in het openbaar groen maar zeker ook in particuliere tuinen. En een idylle, een bloemrijke plek voor vlinders, bijen en mensen in iedere Overijsselse gemeente zou een mooie start zijn.

Natuur in de zorg, inspiratie uit de wetenschap

Karin Tanja-Dijkstra

Je krijgt inzicht in de mogelijke effecten van natuur op gezondheid, hoe natuur in zorg geintegreerd kan worden, en waar je morgen mee zou kunnen beginnen.

Maatregelen voor N2000 gebieden: ga d’r maar aanstaan!

Stijn van Wely en Arnold Lassche

Natura 2000, waar hebben we het eigenlijk over?
Wat moet er allemaal gebeuren voor natuurbehoud?

Streekeigen landschapsbeheer:

Vincent Klijnsma en Ronald Krabbenbos

Overijssel heeft een grote diversiteit aan landschappen. Wat zijn de mogelijkheden om het landschap te behouden en te versterken, en wat heb jij nodig om met jouw landschap aan de slag te gaan.

Beheer van reptielen en amfibieën in hun eigen leefgebied

Raymond Creemers

Voorstellen voor werkende maatregelen (best practices) waarmee snel resultaat kan worden geboekt waar ook andere diergroepen van kunnen profiteren.

Toekomst voor vlinders in Overijssel

Kars Veling

Welke vlinders zien we in Overijssel over dertig jaar? Hoe gaan we om met de nu bedreigde soorten en wat kunnen we verwachten aan nieuwkomers?

Zwolle, biodiversiteit in de stad: een inspirerende veldinventarisatie met behulp van vrijwilligers

Workshop waarin de opzet van een fauna-inventarisatie met behulp van vrijwilligers in Zwolle wordt uiteengezet. Na deze workshop heb je direct zin om als terreinbeheerder of als soortenkenner elkaar op te zoeken om aan de slag te gaan!

Spoedcursus faunapassages en participatie:

Mark van Heukelum

Faunapassages verbinden natuurgebieden en dragen bij aan biodiversiteit. Maar bij een succesvolle toepassing hiervan komt veel kijken, zoals ontwerp, aanleg, monitoring, beheer & onderhoud, participatie & communicatie. Samen met jou willen we nadenken over hoe we dit nog beter kunnen borgen!

Beleeftuin Buiten Zinnig

Herman Reimerink

Beleeftuin Buiten Zinnig is een mooi voorbeeld project waarbij je ziet dat diverse doelgroepen (revalidanten, medewerkers Vogellanden en buurtbewoners) genieten van natuur en een groene omgeving en daarmee wordt een helende omgeving gecreëerd.
Hoe krijg je dat voor elkaar in een paar jaar?

Biodiversiteit meetbaar gemaakt

Eddy Schabbink

Bent u op zoek naar een praktische kijk op biodiversiteit en wilt u zelf op basis van eenvoudige meetbare indicatoren invloed hebben op de mate van biodiversiteit is deze workshop ideaal voor u. Wij geven u tools waarmee u direct aan de slag kunt gaan.

Natuurbescherming en onderzoek met drones

Peter v/d Brandhof

Drones vormen een handig en steeds vaker ingezet hulpmiddel bij natuurbescherming- en onderzoek. In deze workshop neemt Brandhof Natuur & Platteland je aan de hand van spectaculaire beelden mee in de nieuwste mogelijkheden.

Honing- en azijnmaatregelen voor wilde bijen

Theo Zeegers

Na een korte lezing van Theo Zeegers over dit onderwerp is er volop ruimte voor vragen en debat in deze workshop.

Hoe maak ik zelf een Tiny Forest? En waarom is dat belangrijk?

Daan Bleichrodt

Hoe maak je zelf een minibos dat bruist van het leven? En waarom zijn deze Tiny Forests belangrijk in een tijd van verstedelijking, digitalisering en verlies van biodiversiteit. Met de aanplant van je eigen bosje komt niet alleen de natuur, maar ook jijzelf weer tot leven!

Biodiversiteit- de tweede oogst uit de boomgaard en buitenerf

Rob le Rutte

De workshop biedt inzicht, inspiratie, advies en concrete mogelijkheden voor het bevorderen van biodiversiteit in de hoogstamboomgaard en erven in het buitengebied.

Het feest dat tijdelijke natuur heet:

Mark Zekhuis en Arnold van Kreveld

Gemeentelijke percelen die bestemt zijn als bouwterrein kunnen in die wachtperiode prima gebruikt worden voor tijdelijke natuur. Nu worden ze vaak agrarische beheerd terwijl deze terreinen veel meer kunnen betekenen voor de gemeenschap.

Recreatie in de natuur: iedereen kan routes maken… toch?

Han van den Heuvel

Routenetwerken Twente weet als geen ander waar de mooiste plekken zijn, welke afspraken er zijn of worden gemaakt en waar vernieuwingen moeten plaatsvinden. Daarmee houd je het gehele systeem aan routenetwerken dynamisch en toekomstbestendig. Regulering en opgaven binnen natuur en landschap zijn hiermee nauw verbonden.

Evenementen organiseren in de natuur

Mark Schoots

Deze interactieve workshop neemt je mee in de wereld van evenementen en hoe deze heel goed samen kunnen gaan met de aanwezige natuur! Onder deskundige begeleiding kom je in aanraking met preventieve maatregelen die organisatoren moeten nemen om verstoringen te voorkomen.

Particulieren en vleermuizen, een latrelatie onder één dak:

Marcel Schillemans, Jeroen Veldman en Arjan Otten

Living apart together, vaak zonder het van elkaar te weten. En niet zelden ook tegen wil en dank. Hoe creëer je bewustzijn en hoe keer je het gezegde “onbekend maakt onbemind” om? Vleermuizen zijn nuttige beestjes, ook voor mensen. Ze houden je tuin “mugvrij”. Maar als we niet oppassen, verdwijnen de vliegende nachtbrakers sluipenderwijs. Door renovatie en isolatie van onze woningen. Want we staan voor de enorme opgave om onze gebouwde leefomgeving binnen enkele decennia energiezuinig en -neutraal te maken. Maar hoe doe je dat ook natuur- en vleermuisinclusief? En op welke manier bereiken we de particuliere huizenbezitters het allerbest?

Regenwater goed gebruikt, hoe ziet dat er uit?

Estella Franssen

We gaan zien wat er allemaal mogelijk is, als je je eigen regenwater in je tuin wilt houden. En we gaan schetsen aan het ontwerpen rond dat water in je tuin.

Waarneming.nl

Timo Roeke

Wat kun je als burger bijdragen aan het in beeld brengen van de biodiversiteit in je eigen omgeving?

Bos en bomenkap, beide nodig in de natuur

Laurens Sparrius

Veel zandverstuivingen zijn verloren gegaan door spontane bosgroei. Er moet stevig worden gekapt om deze open natuurgebieden te behouden. Maar er is ook een nieuw Klimaatakkoord waarin staat dat er jaarlijks 1% meer bos moet komen. In deze workshop ga je samen uitzoeken hoe beide doelen behaald kunnen worden.

Excursie In de ban van het bos

Ervaar diverse landschapstypen met wisselende vormen van biodiversiteit op basis van bodem, lucht, licht en water door een korte wandeling over een stuwwalplateau, door een droog dal, over een puinwaaier en retour langs een stuwwalhelling.

Cursus bosbeheer met Simon Klingen

Deze nationaal bekende bosexpert, hij was deze zomer ook al te zien op Oerol, geeft u in anderhalf uur inzicht in de kern van bosbeheer.
Hij neemt u letterlijk mee het bos in en zet u op humoristische wijze aan het kijken en denken.

Waarschuwing: na deze les kijkt u nooit meer op dezelfde manier naar een bos!

Woordenwandeling

Wandelen door de natuur. Opgaan in de woorden die op de plek, de omgeving of de natuur zijn afgestemd. Genieten van bijpassende live muziek. En de spannende wisselwerking tussen die elementen. Dat maakt de Wordbites Woorden Wandeling tot een unieke voorstelling.

Tiny Forests – Tussentijdse resultaten citizen science

Doen de Tiny Forests waarvoor ze bedoeld zijn? In opdracht van het ministerie van LNV is gedurende een jaar lang onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in de bosjes. Wageningen Environmental Research (WENR) bracht elke maand met behulp van vrijwilligers de biodiversiteit in de bosjes in kaart. “Dit was nog nooit eerder gedaan,” zegt projectleider Fabrice Ottburg van WENR. “Het Groene Woud is het eerste Tiny Forest ter wereld dat jaarrond is onderzocht op de voorkomende flora en fauna.”

Van BiodiversiStrijd naar Biodiversiteit Hof van Twente

Een rollenspel over het gemeentelijke krachtenspel bij projectontwikkeling. Hoe maak en bouw je natuurinclusief?

Blik op bestuur: de casus van de zandhagedis.

Blik op bestuur is een hulpmiddel om zonder blikken of blozen met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Verschillende onderwerpen en vraagstukken komen daarbij aan de orde. Zo verruim je samen je blikveld. En leer je wat dat betekent voor de betrokkenen.

Voedselbossen

Voedselbossen: wat zijn het, waarom zouden we ze willen? En vooral: wat doen ze voor de biodiversiteit, en hoe kun jij daar zelf bij helpen? Hoor het hier!

Kleurkeur: introductie van insecten vriendelijke bermen

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Biodiversiteit en boeren

In deze workshop laten we u zien wat Rouveen Kaasspecialiteiten samen met haar boeren en BoereNatuur doet voor behoud en herstel van biodiversiteit.

De otter in beeld: ervaringen van een filmer

Na opnieuw te zijn uitgezet in de Wieden en Weerribben is het aantal otters groeiende. Het gaat gelukkig zo goed dat de otter ook in andere gebieden opduikt. Het verkeer blijkt echter een grote barrière te zijn. De otter is een schuw dier dat vooral in de nacht actief is. We hebben dan ook weinig beelden van de otter. Hilco Jansma filmt op professionele wijze de otter in zijn natuurlijke leefomgeving en waar de otter tegen aan loopt. In de workshop laat Hilco aan hand van unieke voorbeelden zien hoe hij dit schuwe dier toch kan filmen en hoe wij de otter kunnen beschermen in het verkeer.

Erven inrichten voor vogels

Boeren helpen Weidevogels

In de gemeente Hof van Twente zorgen diverse vrijwilligers verenigd in de stichting Hofvogels voor natuurvriendelijke erven. De belangstelling is groot en vele vogels profiteren daarvan. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Dat weidevogels het moeilijk hebben is algemeen bekend. Maar wat kan een moderne boer doen om weidevogels op zijn land te houden of te krijgen. Wat kunnen vrijwilligers daarin betekenen?

Randen voor de patrijs

In de gemeente Twenterand is men ‘Wies met de patries’. Ze hebben de patrijs zelfs geadopteerd. In deze workshop wordt besproken hoe deze adoptie er uit ziet. Niet alleen boeren kunnen wat doen maar ook de gemeente en de inwoners.

Kikkers veilig laten oversteken

Herman Stevens

Een bekend fenomeen. Jaarlijks trekken amfibieën naar hun paaiplaatsen. De kikkers uit de Engbertsdijksvenen moeten daarbij de Oude Hoevenweg oversteken. Jaarlijks werden daar dan ook honderden kikkers en andere amfibieën doodgereden. Vanaf 1990 heeft de lokale KNNV deze dieren veilig laten oversteken. Na jaren hard werken hebben ze nu structurele oplossingen aangebracht. Zou dat op meer plaatsen kunnen?

Spreekuur boomgaarden en erven

Rob le Rutte en Ingrid van Herel

Hoe richt je een erf, al dan niet met boomgaard, het beste in? Rob le Rutte vertelt over specificaties omtrent boomgaarden vanuit Stichting IJsselboomgaarden. Ingrid van Herel vertelt vanuit haar werk als ervenconsulent bij Het Oversticht over de advisering omtrent erfinrichting. Handige tips en tricks! Wilt u graag advies over uw eigen erf? Neem dan een foto, schets of plattegrond mee naar het inspiratieplein; Rob en Ingrid kijken graag mee.