Open college Smart mobility - Verkeerspsychologie en toepassing in rijtaakondersteuning


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Doelgroep
Wegbeheerders werkzaam bij de overheid
Omschrijving

Op vrijdag 28 februari geeft Ilse Harms van het ministerie van I&W een open college over Verkeerspsychologie en toepassing in rijtaakondersteunende instrumentarium en diensten.

Bij gedragsverandering binnen Mobiliteit en Verkeer komt (verkeers)psychologie in belangrijke mate om de hoek kijken. Zeker bij rijtaaksondersteunende initiatieven (zoals ADAS) speelt dit een belangrijke rol. Hoe organiseer je dat de diverse belangen bij elkaar komen en de gewenste initiatieven uiteindelijke tot realisatie kunnen komen?

Na dit college ga je naar huis met een flinke dosis input op het gebied van human factors in het verkeer en verkeerspsychologie.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden op www.platformwow.nl.