Open college Smart mobility - Wat betekent de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata voor wegbeheerders?


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Doelgroep
Wegbeheerders werkzaam bij de overheid
Omschrijving

Op vrijdag 14 februari geeft Ineke Meijer van het ministerie van I&W en AT Osborne een open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders.

In Nederland is afgesproken dat einde 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren (Data Top 15 in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Ineke Meijer legt ons uit wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en wat voor individuele wegbeheerders.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden op www.platformwow.nl.