Congres Nieuwe Energie Overijssel


Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op donderdagmiddag 31 mei vindt het Congres Nieuwe Energie Overijssel plaats. In 2050 is Overijssel energieneutraal.

Het congres is gericht op iedereen die binnen de provincie Overijssel werkt aan Nieuwe Energie Overijssel, zoals gemeenteraadsleden, ambtenaren, woningcorporaties, bedrijven(terreinen), kennisinstellingen, lokale initiatiefnemers etc. Deelname geschiedt op uitnodiging.

Meer informatie op de website Nieuwe Energie Overijssel