Kansen voor Biomassa


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
In Zwolle
Omschrijving

Op 30 maart organiseert de projectgroep biomassa & wkk een voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden voor bio-energie in de najaarsronde van de SDE+. Evenals in de voorjaarsronde is er een budget van maar liefst 6 miljard euro beschikbaar! Wij verwachten dat er mooie kansen liggen voor groene warmte uit biomassa. Kom naar Zwolle op 30 maart voor meer informatie.

Programma 30 maart in Zwolle

12.00-12.30 ontvangst met broodjes

12.30-13.00 Kansen in de najaarsronde SDE+ 2017
Jeroen Larrivee & Sander Peeters, EneryMatters

13.00-13.30 Lessons learned 2016 en tips 2017
Jan-Bouke Agterhuis, RVO NL

13.30-14.00 Wordt de SDE 2018 anders?
Sander Lensink, ECN

14.00-14.30 Pauze

14.30-14.45 Stimuleringsbeleid Provincie Overijssel
Astrid Pap, Provincie Overijssel

14.45-15.10 Is er nog voldoende betaalbare biomassa ?!
Martijn Boosten, Probos

15.10-15.30 Praktijkvoorbeelden groen warmte in Zwolle
Harold Arends, BeGreen

15.30-16.30 Excursie naar warmtecentrale BeGreen

Kosten

Inschrijving Deelname is gratis voor leden van de projectgroep. Voor niet-leden geldt een bijdrage in de kosten van 195 euro en voor ZZP'ers 150 euro. Schrijf u in via onze website. Voor meer informatie: Sander Peeters 030-6911844 Klaas de Jong 0521-524815

Meer informatie

Voor meer informatie: Sander Peeters 030-6911844

Klaas de Jong 0521-524815

Aanmelden