College van Gedeputeerde Staten brengt werkbezoek aan waterschap Vechtstromen en ondertekent overeenkomst


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 13:30
Locatie
Ypelo
Omschrijving

De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen ondertekenen een overeenkomst in het kader van het interbestuurlijk toezicht. dat gebeurt tijdens een werkbezoek van het college aan het waterschap.