Hof van Twente, Deventerdijk 14 in Diepenheim


Publicatiedatum:
21 december 2017
Type:
bodembeschermingsvergunning
Locatie:
Hof Van Twente (Gemeente)
Termijn:
22 december 2017 - 2 februari 2018
Downloads:

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een beschikking vastgesteld op het verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) op bovengenoemde locatie.

De beschikking ligt van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018 ter inzage bij gemeente Hof van Twente, de Höfte 7, 7471DK te Goor.

Gedurende de termijn van zes weken, ingaande op de dag na verzending van de beschikking, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05) onder vermelding van de projectcode OV173507466.

Verdere informatie hierover is in de beschikking aangegeven.