Provincie start procedure inpassingsplan voor realisatie biovergister in Borne

Gepubliceerd op 20 december 2017

Gedeputeerde Staten starten een procedure voor de realisatie van een mestvergistingsinstallatie in Zenderen, gemeente Borne. De biovergister is een initiatief van Twence en is gepland op het terrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. De provincie neemt hiermee de rol over van de gemeente Borne, aangezien gesprekken tussen Twence en de gemeente niet tot een oplossing hebben geleid. Voor de provincie is de biovergister in Zenderen belangrijk bij zowel het terugdringen van het mestoverschot in Twente als de energietransitie waar Overijssel voor staat.

Bijdrage aan energietransitie

De hoeveelheid energie die deze mestvergistingsinstallatie opwekt is vergelijkbaar met de energie van drie windmolens. De mestverwerkingsinstallatie levert daarmee een substantiële bijdrage aan onze energiedoelstelling. De mestvergisting levert zo’n 5 miljoen kuub biogas, dat omgezet tot groene stroom goed is voor ongeveer 8.500 huishoudens, of als groen gas voor ongeveer 2.500 huishoudens.

Terugdringing mestoverschot

De mestverwerkingsinstallatie biedt ook een oplossing voor het initiatief van Twence kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van het mestoverschot in Oost Nederland. Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. De provincie verwacht hiermee tot voldoende acceptatie van de plannen te komen.