Subsidie Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel (TENDER)


Voor wie

Samenwerkende ondernemingen en organisaties.

Wat

Subsidie voor een Product Markt Partner Combinatie (PMPC).
Product Markt Partner Combinatie (PMPC): een nieuw vrijetijdseconomisch product dat door samenwerkende ondernemers of organisaties uit Overijssel ontwikkeld is. Het product draagt bij aan het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector in Overijssel.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een businesscase voor een PMPC. Onder voorwaarden kunt u ook subsidie vragen voor de opgestelde businesscase.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen vanaf 1 februari 2019 tot uiterlijk op 1 maart 2019 om 17.00 uur.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?