Provinciale bladen 2009

Gepubliceerd op 20 april 2015

Overzicht van de gepubliceerde Provinciale Bladen van Overijssel in 2009. Deze zijn te downloaden als PDF-document.

Provinciaal blad nr. 2009-85. (pdf, 180 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.
 
Provinciaal blad nr. 2009-84. (pdf, 54 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Subsidieplafonds 2010.

Provinciaal blad nr. 2009-83. (pdf, 17 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Wijziging subsidieplafonds 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-82. (pdf, 35 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Wijziging Omgevingsverordening Overijssel 2009; aanpassing aan de Waterwet.

Provinciaal blad nr. 2009-81. (pdf, 16 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Wijziging Belastingverordening Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2009-80.   Uitgegeven op 18 december 2009.
Kennisgeving inzake voorbereidingsbesluit geiten- en schapenhouderijen.

Provinciaal blad nr. 2009-79. (pdf, 17 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost op grond van de Wet Ambulancevervoer.

Provinciaal blad nr. 2009-78. (pdf, 17 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Grensbeschrijving grenscorrectie Rijssen-Holten en Deventer.

Provinciaal blad nr. 2009-77. (pdf, 27 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Mandatering en Volmachtverlening Dienst Landelijk Gebied; Prestatieovereenkomst 2010.

Provinciaal blad nr. 2009-76. (pdf, 13 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Bedrijfsgerichte Innovatieregeling 'Overijssel innoveert verder!' 2010-2013.

Provinciaal blad nr. 2009-75. (pdf, 27 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Technische herstelactie provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (pSAN), onderdeel ganzenbeheer.

Provinciaal blad nr. 2009-74. (pdf, 114 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Waterverordening Waterschap Veluwe.

Provinciaal blad nr. 2009-73. (pdf, 121 kB)  Uitgegeven op 22 december 2009.
Waterverordening Waterschap Rijn en IJssel.

Provinciaal blad nr. 2009-72.   Uitgegeven op 15 december 2009.
Regeling aanduidingen.

Provinciaal blad nr. 2009-71. (pdf, 47 kB)  Uitgegeven op 15 december 2009.
Reglement Provinciale Commissie Landelijk Gebied - Reconstructie.

Provinciaal blad nr. 2009-70.   Uitgegeven op 1 december 2009.
Digitale publicatie Provinciaal blad van Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2009-69. (pdf, 12 kB)  Uitgegeven op 1 december 2009.
Subsidieplafond Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme 2010 (KITO 2010).

Provinciaal blad nr. 2009-68. (pdf, 18 kB) Uitgegeven op 1 december 2009.
Instelling en reglement Adviescommissie subsidiëring landbouwinnovatie, keteninnovatieregeling.

Provinciaal blad nr. 2009-67.   Uitgegeven op 17 november 2009.
Wijziging Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007.

Provinciaal blad nr. 2009-66. (pdf, 16 kB)  Uitgegeven op 17 november 2009.
Inzet Groene en Blauwe Diensten en Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer.

Provinciaal blad nr. 2009-65. (pdf, 12 kB) Uitgegeven op 17 november 2009.
Invoering van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (pdf, 477 kB)en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (pdf, 94 kB).

Provinciaal blad nr. 2009-64. (pdf, 72 kB)  Uitgegeven op 17 november 2009.
Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer Overijssel 2010.

Provinciaal blad nr. 2009-63.   Uitgegeven op 3 november 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; onderdeel Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme (KITO 2010).

Provinciaal blad nr. 2009-62. (pdf, 12 kB)  Uitgegeven op 3 november 2009.
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; inwerkingtreding wijzigingen hoofdstuk 8 (Bijzondere bepalingen landelijk gebied).

Provinciaal blad nr. 2009-61. (pdf, 16 kB)  Uitgegeven op 3 november 2009.
N 331 provinciale weg Gedeelte Zwolle-grens Flevoland. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen op het troittoir langs de Buiten de Venepoort.

Provinciaal blad nr. 2009-60.   Uitgegeven op 20 oktober 2009.
Partiële herziening van het Reconstructieplan Salland-Twente.

Provinciaal blad nr. 2009-59. (pdf, 25 kB)  Uitgegeven op 20 oktober 2009.
Wijziging subsidieplafond 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-58. (pdf, 19 kB)  Uitgegeven op 20 oktober 2009.
Vaststelling Natuurbeheerplan Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2009-57.   Uitgegeven op 6 oktober 2009.
Subsidieplafond 2009 voor de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten.

Provinciaal blad nr. 2009-56. (pdf, 25 kB)  Uitgegeven op 6 oktober 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-55. (pdf, 18 kB)  Uitgegeven op 6 oktober 2009.
N 377 provinciale weg Hasselt-gr. Drenthe. Geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (gedeelte parallelweg noordzijde tussen Oude Rijksweg en Schansweg).

Provinciaal blad nr. 2009-54.   Uitgegeven op 22 september 2009. 
Wijziging subsidieplafond van de subsidieregeling Restauratieachterstand rijksmonumenten in hoofdstuk 7, paragraaf 9 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-53. (pdf, 12 kB)  Uitgegeven op 22 september 2009.
Bijlagen (pdf, 126 kB) bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-52. (pdf, 18 kB)  Uitgegeven op 22 september 2009.
N 34 provinciale weg Witte Paal-grens Drenthe. Geslotenverklaring Larixweg (gemeenteweg) voor alle motorvoertuigen.

Provinciaal blad nr. 2009-51. (pdf, 11 kB) Uitgegeven op 22 september 2009.
Project Boeren voor Natuur op Twickel.

Provinciaal blad nr. 2009-50. (pdf, 27 kB)  Uitgegeven op 22 september 2009.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2009-49. (pdf, 32 kB)  Uitgegeven op 22 september 2009.
Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Overijssel 2009-2014.

Provinciaal blad nr. 2009-48.   Uitgegeven op 8 september 2009.
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Geslotenverklaring viaduct Zomerdijk.

Provinciaal blad nr. 2009-47.   Uitgegeven op 25 augustus 2009.
Omgevingsverordening Overijssel 2009 en Toelichting (pdf, 388 kB) Omgevingsverordening Overijssel 2009. De Bijlagen (pdf, 126 kB) zijn opgenomen in Provinciaal blad nr. 2009-53 (pdf, 12 kB).

Provinciaal blad nr. 2009-46.   Uitgegeven op 11 augustus 2009.
Procedurebesluit personele bezwaren en klachten 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-45. (pdf, 395 kB)Uitgegeven op 28 juli 2009.
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Aanleg rotonde ter hoogte van km 22,0, kruising Langeveenseweg.

Provinciaal blad nr. 2009-44. (pdf, 15 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Provinciale coördinatie vergunningprocedures Zwolse Ruimte voor de Rivier-projecten.

Provinciaal blad nr. 2009-43. (pdf, 20 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Aanvraag erkenning Nedersaksisch Deel III.

Provinciaal blad nr. 2009-42. (pdf, 124 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-41. (pdf, 20 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Reglement voor de Adviescommissie kunstproducties Oost-Nederland.

Provinciaal blad nr. 2009-40. (pdf, 27 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs); hoofdstuk 7, paragraaf 12. Kunstproducties Oost-Nederland.

Provinciaal blad nr. 2009-39. (pdf, 82 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Openstelling en aanpassing Beleidsregel Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Overijssel 2005.

Provinciaal blad nr. 2009-38. (pdf, 37 kB)Uitgegeven op 14 juli 2009.
Wijziging subsidieplafonds 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-37. (pdf, 28 kB)  Uitgegeven op 30 juni 2009.
Mandatering Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van subsidieverstrekking POP 2007-2013.

Provinciaal blad nr. 2009-36. (pdf, 12 kB)  Uitgegeven op 30 juni 2009.
Subsidieplafond Risicokapitaalregelingen; hoofdstuk 3, paragraaf 2.6a van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel (Ubs) 2007.

Provinciaal blad nr. 2009-35. (pdf, 20 kB)Uitgegeven op 16 juni 2009.
Prioriteitstelling behandeling subsidieaanvragen keteninnovatieregeling (paragraaf 8.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007).

Provinciaal blad nr. 2009-34. (pdf, 21 kB)Uitgegeven op 16 juni 2009.
Gegadigdenkaart Nieuwe Natuur.

Provinciaal blad nr. 2009-33. (pdf, 27 kB)Uitgegeven op 16 juni 2009.
Openstelling ganzenbeheer 2008/2009 en aanpassing pSAN.

Provinciaal blad nr. 2009-32. (pdf, 18 kB)Uitgegeven op 16 juni 2009.
N 377 provinciale weg Gedeelte Hasselt-grens Drenthe. Geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (gedeelte parallelweg noordzijde tussen Oude Rijksweg en Schansweg).

Provinciaal blad nr. 2009-31. (pdf, 29 kB)Uitgegeven op 16 juni 2009.
N 377 provinciale weg Gedeelte Hasselt-grens Drenthe. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad en fietsstroken.

Provinciaal blad nr. 2009-30. (pdf, 39 kB)  Uitgegeven op 2 juni 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs), onderdeel Restauratieachterstanden rijksmonumenten in hoofdstuk 7, paragraaf 9.

Provinciaal blad nr. 2009-29. (pdf, 66 kB) Uitgegeven op 2 juni 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-28. (pdf, 13 kB) Uitgegeven op 2 juni 2009.
Wijziging subsidieplafond van de Subsidieregeling Restauratieachterstand rijksmonumenten in hoofdstuk 7, paragraaf 9 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-27. (pdf, 24 kB)  Uitgegeven op 2 juni 2009.
Tweede aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2009 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel en wijziging van het subsidieplafond 2009 op sommige onderdelen.

Provinciaal blad nr. 2009-26. (pdf, 87 kB) Uitgegeven op 2 juni 2009.
Vaststelling en inwerkingtreding Wijziging Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel (UFLO), onderdeel grondwaterbescherming.

Provinciaal blad nr. 2009-25. (pdf, 18 kB)Uitgegeven op 19 mei 2009.
Treasurystatuut 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-24. (pdf, 26 kB)Uitgegeven op 19 mei 2009.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2).

Provinciaal blad nr. 2009-23. (pdf, 15 kB)  Uitgegeven op 5 mei 2009.
N 349 provinciale weg Almelo-Denekamp. Parkeerverbod.

Provinciaal blad nr. 2009-22. (pdf, 21 kB)  Uitgegeven op 5 mei 2009.
Reglement voor de Adviescommissie cultuurdeelname.

Provinciaal blad nr. 2009-21. (pdf, 16 kB)Uitgegeven op 5 mei 2009.
N 739 provinciale weg Haaksbergen-Hengelo. Geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Provinciaal blad nr. 2009-20. (pdf, 12 kB)  Uitgegeven op 21 april 2009.
Verhoging subsidieplafond van het Uitvoeringsmaatregelen Soortenbeschermingsplannen.

Provinciaal blad nr. 2009-19. (pdf, 11 kB)  Uitgegeven op 21 april 2009.
Subsidieplafond voor de Subsidieregeling Ruimte voor de Vecht.

Provinciaal blad nr. 2009-18. (pdf, 16 kB) Uitgegeven op 7 april 2009.
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2009-17. (pdf, 11 kB)  Uitgegeven op 7 april 2009.
Wijziging van de Bevoegdhedenlijsten Algemeen en eenheid EMT.

Provinciaal blad nr. 2009-16. (pdf, 11 kB)Uitgegeven op 24 maart 2009.
Mandatering tot het nemen van benoemingsbesluiten voor PCLG.

Provinciaal blad nr. 2009-15. (pdf, 12 kB)Uitgegeven op 24 maart 2009.
Wijziging subsidieplafonds 2009; onderdeel Stimulering Bodemonderzoek.

Provinciaal blad nr. 2009-14. (pdf, 85 kB)Uitgegeven op 10 maart 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; paragrafen 2.3 en 2.4 van hoofdstuk 3 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2009-13. (pdf, 64 kB)  Uitgegeven op 10 maart 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; paragraaf 8.6 van hoofdstuk 8 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2009-12. (pdf, 38 kB)  Uitgegeven op 24 februari 2009.
Mandatering Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van subsidieverlening POP 2007-2013.

Provinciaal blad nr. 2009-11. (pdf, 43 kB)  Uitgegeven op 24 februari 2009.
Provinciale vaarweg Almelo-De Haandrik (kmr 0,000-kmr 31,700); maximumdiepgang en afmetingen vaartuigen; verkeersbesluit.

Provinciaal blad nr. 2009-10. (pdf, 18 kB)  Uitgegeven op 24 februari 2009.
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; inwerkingtreding wijzigingen hoofdstuk 8 (Bijzondere bepalingen landelijk gebied).

Provinciaal blad nr. 2009-9. (pdf, 18 kB)  Uitgegeven op 10 februari 2009.
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente.

Provinciaal blad nr. 2009-8. (pdf, 21 kB)  Uitgegeven op 10 februari 2009.
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2009-7. (pdf, 18 kB)  Uitgegeven op 27 januari 2009.
Subsidieplafond voor de Subsidieregeling Cultuurdeelname 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-6. (pdf, 33 kB)  Uitgegeven op 27 januari 2009.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2).

Provinciaal blad nr. 2009-5. (pdf, 25 kB)  Uitgegeven op 27 januari 2009.
Bevoegdhedenbesluiten provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2009-4. (pdf, 205 kB)Uitgegeven op 27 januari 2009.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2009-3. (pdf, 27 kB)  Uitgegeven op 27 januari 2009.
Investeringsprogramma 'Investeren in Overijssel'.

Provinciaal blad nr. 2009-2. (pdf, 46 kB)Uitgegeven op 13 januari 2009.
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009.

Provinciaal blad nr. 2009-1. (pdf, 23 kB)Uitgegeven op 13 januari 2009.
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.