Provinciale bladen 2008

Gepubliceerd op 20 april 2015

Hieronder vindt u de Provinciale Bladen van 2008. Deze zijn te downloaden als PDF-document.

Voor een gerubriceerd overzicht van alle Provinciale bladen in 2008 kunt u ook kijken in het Register van Provinciale bladen 2008 (pdf, 878 kB).

Provinciaal blad nr. 2008-76 (doc, 37 kB)– Uitgiftedatum 23 december 2008
Wijziging subsidieplafonds 2008.

Provinciaal blad nr. 2008-75 (doc, 121 kB)– Uitgiftedatum 23 december 2008
Subsidieplafonds 2009.

Provinciaal blad nr. 2008-74 (doc, 44 kB)– Uitgiftedatum 16 december 2008
Inrichtingsplan Saasveld-Gammelke.

Provinciaal blad nr. 2008-73 (doc, 266 kB) – Uitgiftedatum 16 december 2008
N 346 provinciale weg gedeelte Hengelo-grens Gelderland (wegvak Hengelo-A 35). Aanleg rotonde ter hoogte van km 47,380 en rijstrookverdubbeling tussen km 46,730 en km 47,380.

Provinciaal blad nr. 2008-72 (doc, 42 kB) – Uitgiftedatum 25 november 2008
N 337 provinciale weg Deventer-Zwolle. Geslotenverklaring voor vrachtwagens.

Provinciaal blad nr. 2008-71 (pdf, 26 kB) – Uitgiftedatum 11 november 2008
N 307 provinciale weg Flevoland-Kampen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2008-70 (pdf, 25 kB) – Uitgiftedatum 11 november 2008
N 307 provinciale weg Flevoland-Kampen. Vaststelling 60 km/uur-zone (gedeelte parallelweg noordzijde).

Provinciaal blad nr. 2008-69 (pdf, 17 kB) – Uitgiftedatum 11 november 2008
Verhoging tarieven Belastingverordening Overijssel per 1 januari 2009.

Provinciaal blad nr. 2008-68 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 11 november 2008
Inrichtingsplan Enschede-Noord.

Provinciaal blad nr. 2008-67 (pdf, 156 kB)– Uitgiftedatum 11 november 2008
Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven, voor het begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel (pSN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel (pSAN).

Provinciaal blad nr. 2008-66 (pdf, 62 kB)– Uitgiftedatum 28 oktober 2008
Flora- en faunawet; aanwijzingsbesluit Wild zwijn.

Provinciaal blad nr. 2008-65 (pdf, 41 kB) – Uitgiftedatum 21 oktober 2008
Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 en enkele wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2008-64 (pdf, 66 kB)– Uitgiftedatum 21 oktober 2008
Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden.

Provinciaal blad nr. 2008-63   Uitgiftedatum 7 oktober 2008
I. Wijziging Nota Beleidsregels Faunabeheer.
II. Wijziging Verordening Beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2008-62   Uitgiftedatum 7 oktober 2008
Vaststelling Natuurgebiedsplan Overijssel 2008.

Provinciaal blad nr. 2008-61   Uitgiftedatum 7 oktober 2008
Mandaatbesluit subsidies Agro-innovatievouchers in Overijssel 2008-2009.

Provinciaal blad nr. 2008-60   Uitgiftedatum 23 september 2008
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2).

Provinciaal blad nr. 2008-59   Uitgiftedatum 23 september 2008
Mandatering vaststelling verantwoording uitvoeringsmodules landinrichting.

Provinciaal blad nr. 2008-58   Uitgiftedatum 23 september 2008
Aanvulling provinciaal ruimtelijk beleid in de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen (februari 2003), met betrekking tot ‘Afhankelijke woonruimte’ in het buitengebied.

Provinciaal blad nr. 2008-57  – Uitgiftedatum 9 september 2008
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2008-56 (pdf, 17 kB)– Uitgiftedatum 26 augustus 2008
Subsidieplafonds 2008. Behoud en bescherming cultureel erfgoed.

Provinciaal blad nr. 2008-55 (pdf, 27 kB) – Uitgiftedatum 26 augustus 2008
Plaatsen van verkeerstekens ten noordoosten van brug Loozen en ten zuidwesten van de Coevordersluis, in verband met roeiers op het gedeelte van de vaarweg tussen brug Loozen en de kruising met de Vecht: Instelling gebod verplichting bijzonder op te letten in combinatie met een onderbord met opschrift ‘Roeiers’.

Provinciaal blad nr. 2008-54 (pdf, 27 kB)– Uitgiftedatum 12 augustus 2008
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanduiding verplichte rijrichting (D4).

Provinciaal blad nr. 2008-53 (pdf, 25 kB) Uitgiftedatum 22 juli 2008
Bevoegdhedenbesluiten provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2008-52 (pdf, 28 kB) Uitgiftedatum 22 juli 2008
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2008-51 (pdf, 24 kB) Uitgiftedatum 22 juli 2008
Grensbeschrijving grenscorrectie Rijssen-Holten en Wierden.

Provinciaal blad nr. 2008-50 (pdf, 123 kB) Uitgiftedatum 22 juli 2008
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2008-49 (pdf, 54 kB) Uitgiftedatum 8 juli 2008
Beleidsregel vervanging archiefbescheiden in de provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2008-48 (pdf, 16 kB) Uitgiftedatum 8 juli 2008
Organisatieregeling provincie Overijssel 2008.

Provinciaal blad nr. 2008-47 (pdf, 17 kB) Uitgiftedatum 8 juli 2008
Subsidieplafonds 2008; Archeologisch vooronderzoek en ruimtelijke inpassing.

Provinciaal blad nr. 2008-46 (pdf, 51 kB)– Uitgiftedatum 24 juni 2008
Wijziging Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel 2006.

Provinciaal blad nr. 2008-45 (pdf, 17 kB)– Uitgiftedatum 24 juni 2008
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

Provinciaal blad nr. 2008-44 (pdf, 18 kB) – Uitgiftedatum 27 mei 2008
Landinrichting Rijssen; planwijziging.

Provinciaal blad nr. 2008-43 (pdf, 33 kB)– Uitgiftedatum 27 mei 2008
Tweede aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2008 van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel en van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel voor de onderdelen functieverandering en inrichtingssubsidie.

Provinciaal blad nr. 2008-42 (pdf, 34 kB)– Uitgiftedatum 27 mei 2008
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2).

Provinciaal blad nr. 2008-41 (pdf, 73 kB) – Uitgiftedatum 27 mei 2008
Uitbreiding Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs);
Subsidieregeling Duurzame energie en energiebesparing Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2008-40 (pdf, 26 kB)– Uitgiftedatum 27 mei 2008
Aanwijzing locosecretaris.

Provinciaal blad nr. 2008-39 (pdf, 46 kB) – Uitgiftedatum 27 mei 2008
Wijziging van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel (VFLO);
opheffing grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied Brucht.

Provinciaal blad nr. 2008-38 (pdf, 44 kB)– Uitgiftedatum 27 mei 2008
Wijzigingen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel (VFLO);
partiële herziening 2007 van het Streekplan en Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+.

Provinciaal blad nr. 2008-37 (pdf, 52 kB)– Uitgiftedatum 13 mei 2008
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs);
Stimuleringsprogramma ‘Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel’.

Provinciaal blad nr. 2008-36 (pdf, 22 kB)– Uitgiftedatum 29 april 2008
Aanpassing Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2008-35 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 29 april 2008
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanduiding rotonde ‘Zunaweg’.

Provinciaal blad nr. 2008-34 (pdf, 28 kB)– Uitgiftedatum 29 april 2008
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanwijzing voorrangsweg.

Provinciaal blad nr. 2008-33 (pdf, 28 kB)– Uitgiftedatum 29 april 2008
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2008-32 (pdf, 22 kB) – Uitgiftedatum 29 april 2008
Aanpassing spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost op grond van de Wet Ambulancevervoer en vergunningverlening Tubbergen en Vroomshoop.

Provinciaal blad nr. 2008-31 (pdf, 26 kB) – Uitgiftedatum 15 april 2008
N 757 provinciale weg Wijthmen-Dalfsen. Aanwijzing voorrangsweg.

Provinciaal blad nr. 2008-30 – Uitgiftedatum 25 maart 2008
Mandatering en volmachtverlening Dienst Landelijk Gebied.

Provinciaal blad nr. 2008-29 (pdf, 25 kB) – Uitgiftedatum 25 maart 2008
N 331 provinciale weg gedeelte Zwolle-grens Flevoland. Vaststelling 60 km/uur.

Provinciaal blad nr. 2008-28 (pdf, 37 kB) – Uitgiftedatum 25 maart 2008
Verordening Burgerinitiatief Overijssel 2008.

Provinciaal blad nr. 2008-27 (pdf, 17 kB) – Uitgiftedatum 25 maart 2008
Aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

Provinciaal blad nr. 2008-26 (pdf, 617 kB)– Uitgiftedatum 25 maart 2008
Vaststelling reglementen voor de Waterschappen Groot-Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel, Veluwe en Zuiderzeeland.

Provinciaal blad nr. 2008-25 (pdf, 18 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
Wijziging Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007.

Provinciaal blad nr. 2008-24 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Verplichte rijrichting (D4).

Provinciaal blad nr. 2008-23 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Aanduiding rotonde ‘Eeserwold’.

Provinciaal blad nr. 2008-22 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Opheffing maximumsnelheid 70 km/u.

Provinciaal blad nr. 2008-21 (pdf, 26 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Aanduiding verplicht fietspad.

Provinciaal blad nr. 2008-20 (pdf, 26 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2008-19 (pdf, 26 kB) – Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 855 provinciale weg Gedeelte grens Drenthe-Steenwijk. Aanwijzing voorrangsweg.

Provinciaal blad nr. 2008-18 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 11 maart 2008
N 34 provinciale weg gedeelte Witte Paal-grens Drenthe. Parkeerverbod.

Provinciaal blad nr. 2008-17 (pdf, 124 kB)– Uitgiftedatum 26 februari 2008
Besluit Wet ammoniak en veehouderij.

Provinciaal blad nr. 2008-16 (pdf, 484 kB)– Uitgiftedatum 26 februari 2008
Aanpassing Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2008-15 (pdf, 63 kB)– Uitgiftedatum 26 februari 2008
Gedragscode bestuurders provincie Overijssel 2004.

Provinciaal blad nr. 2008-14 (pdf, 19 kB)– Uitgiftedatum 26 februari 2008
Terinzagelegging Spreidingsplan ambulancezorg Ambulance Oost op grond van de Wet Ambulancevervoer.

Provinciaal blad nr. 2008-13 (pdf, 192 kB) – Uitgiftedatum 26 februari 2008
Nieuwe Regeling Waterskisport Westelijke Belterwijde

Provinciaal blad nr. 2008-12 (pdf, 52 kB) – Uitgiftedatum 26 februari 2008
Subsidieplafonds 2008. En aanpassing van de subsidieplafonds zoals eerder gepubliceerd in Provinciaal blad nr. 2007-96.

Provinciaal blad nr. 2008-11 (pdf, 51 kB) – Uitgiftedatum 12 februari 2008
Wijziging Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland, onderdeel kostentoedeling 2007.

Provinciaal blad nr. 2008-10 (pdf, 15 kB)– Uitgiftedatum 12 februari 2008
Overdracht muskusrattenbestrijding aan waterschappen.

Provinciaal blad nr. 2008-9 (pdf, 25 kB)– Uitgiftedatum 12 februari 2008
N 759 provinciale weg Hasselt-Genemuiden. Opheffing maximumsnelheid 70 km/u.

Provinciaal blad nr. 2008-8 (pdf, 25 kB) – Uitgiftedatum 12 februari 2008
N 332 provinciale weg Gedeelte Raalte-grens Gelderland. Opheffing maximumsnelheid 70 km/u.

Provinciaal blad nr. 2008-7  – Uitgiftedatum 29 januari 2008
Uitwerkingsplan Reconstructie Losser.

Provinciaal blad nr. 2008-6  – Uitgiftedatum 29 januari 2008
Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Provinciaal blad nr. 2008-5 – Uitgiftedatum 29 januari 2008
Indiening van subsidieaanvragen voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2).

Provinciaal blad nr. 2008-4 – Uitgiftedatum 15 januari 2008
Integriteit; Regeling melding financiële belangen.

Provinciaal blad nr. 2008-3 – Uitgiftedatum 15 januari 2008
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2008-2 – Uitgiftedatum 15 januari 2008
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; inwerkingtreding paragraaf 8.6 (Stimulering verplaat­sing voor realisatie provinciale doelen natuur, recreatie of landschap en de verbetering van de ruimtelijke structuur van de landbouw).

Provinciaal blad nr. 2008-1 – Uitgiftedatum 15 januari 2008
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).


Lees meer

Provinciale bladen 2007